Branding a web

V roce 2020 získala firma Crowd Accounting s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Crowd Accounting s.r.o. na projektu „Branding a web“ v Praze za účelem zajištění profesionální prezentace na trhu. Očekávaným výstupem je :

 • logo + CI manuál v rozsahu min. 15 stran,
 • klíčový vizuál komunikace,
 • webové stránky.

Projekt „Branding a web“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Příprava kampaně na sociálních sítích

V roce 2020 získala firma Crowd Accounting s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Crowd Accounting s.r.o.na projektu „Příprava kampaně na sociálních sítích“ v Praze za účelem zajištění profesionální prezentace na trhu. Očekávaným výstupem je :

 • Návrh kampaně na sociálních sítích.
 • Příprava grafického návrhu profilu na sociálních sítích.
 • Tvorba stylu (grafika v souladu s CI) a osobitého jazyka pro konkrétní sociální sítě dle jejich specifik.
 • Tvorba grafických a textových příspěvků pro sociální sítě – tvorba minimálně 80 příspěvků.
 • Jazykové mutace textů (CZ, EN, SP, RU, CHI, JPN).

Projekt „Příprava kampaně na sociálních sítích“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Tvorba videa

V roce 2020 získala firma Crowd Accounting s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Crowd Accounting s.r.o.na projektu „Tvorba videa“ v Praze za účelem zajištění profesionální prezentace na trhu. Očekávaným výstupem je :

 • Videomateriál v rozsahu do 10 minut sestříhaný do několika krátkých prezentačních videí.

Projekt „Tvorba videa“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Koučink pro společnost Crowd Accounting s.r.o.

V roce 2020 získala firma Crowd Accounting s.r.o.  podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Crowd Accounting s.r.o.  na projektu „Koučink pro společnost Crowd Accounting s.r.o.“ v Praze za účelem nastavení komplexní strategie rozvoje společnosti, včetně nastavení obchodního modelu a nastavení kompetencí jednotlivých pracovních pozic. Očekávaným výstupem je :

 • 185 hodin koučingu, při kterém bude management společnosti veden prostřednictvím koučinku (mentoringu) k nastavení následujících výstupů: strategie společnosti, obchodní strategie a model, priority v návaznosti na strategii, definice rolí a zodpovědností, nastavení procesů spolupráce a komunikace, rozvoj kompetencí,
 • Výstupem spolupráce s advokátem bude nastavení legislativních a smluvních záležitostí společnosti.

Projekt „Koučink pro společnost Crowd Accounting s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.